Samværstilbuddet Markedsgade

Samværstilbuddet Markedsgade er et tilbud for mennesker med autismespektrumforstyrrelser

Samværstilbuddet tilbyder:

  • Socialt samvær med andre mennesker med autisme
  • Et afslappet og trygt miljø
  • Særlig fokus på den enkelte og dennes interesser
  • Understøttelse af den enkeltes evne til at indgå i det sociale fælleskab
  • Altid kaffe/kakao/te og saftevand/vand. Søde sager til filmaften, boller til malerværksted/cafe
  • Lørdagsbrunch med rundstykker, pålæg, æg og bacon, juice, kakao og kaffe