Mestringsvejledning

Mestringsvejledning er individuel tilpasset støtte til dig med autisme

SIDSTE NYT!!! Som følge af den nationale nedlukning af samfundet, ydes der fra primært mestringsvejledning via "walk & talk", skype eller telefonisk. Dette er foreløbigt gældende til og med den 7. februar 2021.

Mestringsvejledning kan bevilliges som en ydelse efter servicelovens §85. Vejledningen foregår da ofte i borgerens eget hjem. Støtten kan også ydes i Autismecenter Randers. I nogle tilfælde vil den individuelle støtte blive kombineret med støtte i gruppeforløb. Der er også mulighed for at støtten alene kan gives som gruppeforløb.

Mestringsvejledning kan også være et råd og vejledningsforløb på op til et halvt års varighed, hvor målet er at borgeren herefter kan klare sig selv, eller klare sig med de åbne tilbud der er på Autismecenter Randers. Støtten i et råd og vejledningsforløb ydes ofte på Autismecenter Randers, men kan kombineres med besøg i hjemmet. En del af forløbet kan også foregå i grupper. Dette vil være afhængig af, hvad der er brug for støtte til.