Botilbuddet Markedsgade

Covid 19: Indtil videre er samværstilbuddet samt lørdagsbrunch aflyst for udefrakommende. Vi opdaterer løbende hjemmesiden i takt med at der kommer ændringer.

Huset:
Markedsgade er et kommunalt bosted for mennesker med autisme i Randers.
Der bor 7 beboere på tilbuddet.
6 bor i interne lejligheder, efter ABL § 105, stk 2, og 1 plads under lejelovens bestemmelser.

Åbningstider i fælleshuset:
Fælleshuset er åbent mandag til torsdag kl. 10 og 21.
Fredag kl. 10 - 14
Lørdag kl.  8 - 14
Søndag lukket

Husets indretning:
Huset er i 2 plan, I stuen forefindes:

  • Køkken alrum
  • Toilet
  • Vaskerum
  • Tv stue
  • Aktivitets rum / Café
  • Personale kontor

På første sal er der kontorer og mødelokaler som primært benyttes af mestringsvejledere og fremskudt rådgivning.

Personalet:
Der er tilknyttet 3 ansatte til Markedsgade. Disse løser opgaver i huset og hos borgere uden for huset.

Pædagogik:
Hver borger har en kontaktperson, og i fællesskab planlægges  hvornår og hvordan støtten skal finde sted.
Der er adgang til fælleshuset i åbningstiden og personalet træffes primært i fælleshuset fra kl. 13.30, hvis der er behov for dette. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og ønsker. Man får hjælp ud fra disse og der laves mål, som giver mulighed for udvikling.

Kost:
I fællesrummet er der indenfor åbningstiden altid kaffe og te på kanden. Der er her mulighed for at mødes med de øvrige beboere til en hyggesnak og eventuelt få hjælp af personalet.
3 dage ugentligt tilbydes der aftensmad i fællesrummet for de borgere der bor her. På lørdage serveres der brunch om formiddagen.

Beboermøder:
Der afholdes husmøde hver anden måned, hvor alle beboere og personale forud for mødet har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen.
Her drøftes bla. de udfordringer man kan møde når man bor i et fællesskab og eventuelle fremtidige aktiviteter.

Handleplaner:
Der afholdes handleplans møde en gang årligt, og der arbejdes i dagligdagen ud fra gældende handleplan.

Samværs tilbuddet:
Vi har åbent i vores samværstilbud mandag - torsdag i tidsrummet 18.30 - 21.00 og lørdag fra 10 - 14.

Du kan finde en pjece om Samværs tilbuddet her